Reglement

REGLEMENTEN

De hond dient tussen 07.00u. en 08.00u. te zijn afgeleverd op de Dogpool in Den Bosch, daarna kan hij niet meer terecht.

De hond moet tussen 17:00 en 18:00 worden opgehaald, na deze tijd is dit niet meer mogelijk !! De hond gaat dan mee terug en u kunt deze pas weer de volgende dag ophalen op de dogpool. (betreft het een vrijdag kunt u de hond pas maandag weer op de dogpool halen) De kosten die hieruit voortvloeien worden bij u in rekening gebracht.

Honden komen op vaste dagen in de week naar de opvang. Wanneer u de hond een dag extra zou willen brengen, dient u dat ruim tevoren aan te vragen. Op sommige dagen is extra opvang niet mogelijk.

DOGSERVICE is niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw hond(en), in welke vorm dan ook.

DOGSERVICE heeft het recht een hond te weigeren zonder opgave van reden.

DOGSERVICE heeft soms geen mogelijkheid een hond die niet bij de anderen kan, b.v. door loopsheid, mee te nemen.

Geef de hond geen eten voor hij wordt gebracht!! ook niet een klein beetje!! Dit vanwege een verhoogd risico op maagtorsie. (maagdraaiing).

Wanneer de hond bij ons is, dient deze een gewone halsband te dragen, welke niet kan stroppen.

Wanneer u op de afgesproken dag(en) de hond niet kunt brengen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren aan ons te melden. Bij het te laat doorgeven of uitblijven hiervan, wordt de betreffende dag van de kaart afgeschreven.  De honden die niet tijdig worden afgemeld, houden namelijk die dag een plek bezet die had kunnen worden opgevuld, waarom die dagen gewoon van de kaart worden afgeschreven.

10-ritten kaarten zijn maximaal 10 weken geldig.

Alle betalingen dienen vooruit te geschieden per bank of contant.

Wanneer de hond wordt opgehaald door iemand anders dan uzelf, dient u dit van tevoren aan ons te melden, anders geven wij de hond niet mee.

De hond moet geldig volledig zijn ingeënt, ook tegen kennelhoest en de ziekte van Weil. tevens dient de hond preventief te zijn behandeld tegen parasieten. U dient bewijs hiervan te kunnen overleggen.

Wanneer u zonder bericht, langer dan 6 weken uw hond niet op de afgesproken dagen brengt, wordt u automatisch uit het klantenbestand gehaald. Voor een “nieuwe” intrede, dient u zich opnieuw aan te melden en kan de hond op de wachtlijst worden geplaatst.

Op de dagopvang lopen de honden los bij elkaar. Hoewel het sporadisch voorkomt, kan het toch gebeuren dat uw hond een, wat wij noemen, “gat in de broek” oploopt. Dit kan komen door het spelen met elkaar, het blijven hangen aan takken, struinen door bosjes enz. in sommige gevallen behoort een bijtwondje tot de mogelijkheden, als een stoeipartijtje plaatsvindt.

Wanneer uw hond medische hulp behoeft tijdens aanwezigheid bij DOGSERVICE, wordt onze eigen dierenarts ingeschakeld. De kosten die hieraan zijn verbonden komen voor uw eigen rekening.

DOGSERVICE behoudt het recht de reglementen aan te passen, te wijzigen of te schrappen, wanneer deze dat nodig acht, zonder opgave van reden.

Aan fouten in alle vormen van schrijven door DOGSERVICE, kunt u geen rechten ontlenen.

Prijs(wijzigingen) zijn ten alle tijden onder voorbehoud.

Wanneer u het inschrijfformulier in heeft gevuld en ondertekend, gaat u automatisch akkoord met deze reglementen en geeft daarbij aan deze te hebben begrepen.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de directie cq leiding. Beroep daarop is niet mogelijk.